Iedere ontwikkeling

is uit beperking geboren

Vanuit zijn rustige persoonlijkheid weet Frans Hoebink contact te leggen op een flexibele, persoonlijke wijze: soms inlevend en meegaand, soms scherp en confronterend, maar altijd met respect voor de mens. Strikt, stipt en duidelijk is zijn leidend devies. Hij zet in op een heldere communicatie, duidelijke afspraken en een goede afbakening van het werkterrein.
 
Door zijn veelzijdige achtergrond en brede kennis van zaken is Frans Hoebink in staat creatief te zijn in het bedenken van oplossingen. Hij zoekt altijd ruimte om tot een oplossing te komen.
 
Arbeidskundigen werken altijd binnen de driehoeksverhouding van mens, werk en inkomen. Vanuit zijn brede ontwikkeling kan Frans Hoebink met een systeemtheoretische benadering goed overzicht krijgen in de belangen van alle partijen. Het plaatsen van mensen in een context, staat hem hierbij toe de relaties te zien waarbinnen mensen moeten functioneren, en daarin stimulerende en verstorende factoren te herkennen

 

Deel deze pagina: